Free songs
Unesite termin za pretragu

EMC Set sondi sa pojačivačem 40dB.

Cena: 462 eur+pdv

Karakteristike proizvoda

Brošura

tbps01-tbwa1-1

Set služi za detekciju potencijalnih mesta izvora elektro-magnetnih smetnji kod elektronskih uredjaja. Sonde se ponašaju kao širokopojasne antene i skupljaju elektromagnetne signale sa elektronskih sklopova ili komponenata koje mogu biti izvor RF signala.Tada se obično one priključuju na Analizator spektra.Dodatna funkcija ovih sondi jesteprovera imunosti kod elektronskih sklopova ili njihovih potencijalno osetljivih delova. Tada se test signal dovodi na njih i one se ponašaju kao izvor smetnji
kojim se mogu zračiti delovi koje želimo da testiramo.Pojačavač signala se postavlja izmedju sondi i analizatora spektra kako bi se povećao dinamički opseg merenja.

Set se sastoji od:

  • H20 Sonda za magnetno polje 170mm loop 20mm 1kom
  • H10 Sonda za magnetno polje 170mm loop 10mm 1kom
  • H5 Sonda za magnetno polje 170mm loop 5mm 1kom
  • E5 Sonda za električno polje 170mm vrh 10mm 1kom
  • TBWA1/40dB Pojačavač signala 40dB 1kom
Back to Top
3M+ Prodaja merne opreme

Starca Vujadina 34/22, Niš, Srbija

Phone: +381 (0)63 744 04 72
Fax: +381 (0) 18 595 076