DP800 Serija linearnih programibilnih DC napajanja

dp800-1

Seriju čine 5 modela sa jednim ili više kanala izlaznih kanala ukupne snage 195W.
DC linearna Laboratorijska napajanja ove serije se vodlikuju visokom čistoćom izlaznog napona i odličnim performansama.
Kompletna linija ugradjenih interfejsa čini ih pogodnim za upotrebu u velikom broju raznih aplikacija kao što su istraživanje, razvoj ili kontrola proizvoda.

  • 3.5″ TFT LCD kolorni displej
  • 1,2 ili 3 kanala u zavisnosti od modela
  • Strujna,naponska i temperaturna zaštita kanala (OVP/OCP/OTP)
  • Oscilacije izlaznog napona ˂350µVrms/0,2mVpp
  • Oscilacije izlazne struje ˂2mArms
  • Ugradjene funkcije merenja A,V,W kao i prikaza talasnih oblika signala na displeju
  • Standardni USB device/host
  • Standardni Lan(LXI kompatibilan),RS232, Digital IO interfejs (svi modeli osim DP832)
  • Opcioni USB-GPIB interfejs
  • Dimenzije 239x157x418mm
DP800 serija
Model: DP832 DP832A DP831A DP811A DP821A
Broj kanala: 3 3 3 1 2
Kanal1: 30V/3A 30V/3A 8V/5A 20V/10A(40V/5A) 8V/10A
Kanal2: 0-30V/3A 0-30V/3A +30V/2A - 60V/1A
Kanal3: 0-5V/3A 0-5V/3A -30V/2A - -
Rezolucija: 10mV/1mA 1mV/1mA 1mV/1mA 1mV/1mA 1mV/1mA
Težina(kg): 10.5 10.5 9.75 10.3 10