NOVO!!! PAMS Mobilni spektrometar aerosola

PAMS( Portable Aerosol Mobility Spectrometer) pams-1

 

Trenutno jedan od najmanjih instrumenata ove vrste u svetu.
Težina od samo 4,5kg čini ga više nego pogodnim za merenja na terenu.
Koristi se za aplikacije uzorkovanja Aerosola u terenskim uslovima. Težina instrumenta iznosi samo 4,5kg.
Omogućava merenje i brojanje aerosola veličina od 10 do 863nm u samo jednom skeniranju.
Tipične aplikacije:

  • Merenje lične izloženosti nano-česticama/aerosola
  • Studije vezane za atmosferske procese
  • Merenje kvaliteta vazduha
  • Merenje emisije dimnih gasova ili motornih izduva.

 

 

 

Brošura